Cửa xếp trượt nhôm Xingfa

Cửa xếp trượt nhôm Xingfa:

  • Thanh nhôm profile: Hệ nhôm Xingfa xếp trượt dày 1.4ly – 2ly
  • Màu sắc: Tùy chọn
  • Kính cường lưc: Độ dày 8 -12mm
  • Phụ kiện: Hệ cửa xếp trượt chuyên dụng
  • Trọng lượng: 20 – 30kg /m2
  • Giá: 2.200.000 – 2.800.000 /m2