Cửa lùa nhôm Xingfa

Được phân loại thành:

 • Hệ nhôm Xingfa 55 và hệ 93
 • Hệ cửa lùa 2 cánh, 3 cánh, và 4 cánh

Thông số kỹ thuật:

Cửa nhôm lùa đi hệ 55:

 • Độ dày thanh nhôm: 1.4mm
 • Khung cửa lùa: 54.7mm x 46.4mm
 • Cánh cửa lùa: 61.1mm x 28.2

Cửa nhôm lùa hệ 93:

 • Độ dày hệ nhôm lùa 93: 2mm
 • Ray trượt dưới: Rộng 93.4mm x Cao 25mm và Rộng 93.4mm x Cao 40mm (hệ lệch cửa)
 • Ray trượt trên: Rộng 93.4mm x Cao 40mm
 • Cây đứng khung cửa lùa: Rộng 98mm x Cao 34mm
 • Cánh đứng trơn cửa lùa xingfa hệ 93: 33.7mm x 62mm
 • Cây ngang dưới cánh cửa lùa nhôm xingfa hệ 93: 28.9mm x 71.5mm
 • Cây ngang trên cánh cửa lùa nhôm xingfa hệ 93: 28.9mm x 61.5mm
 • Cánh đứng móc cửa lùa nhôm xingfa hệ 93: 39.2mm x 50mm

Trọng lượng: 15 kg – 25 kg

Giá: 1.850.000 – 2.650.000 VNĐ/ m2